Search Vector

Đang tải...

Code Tạo Popup Cho Website

Example HTML Popup Window Code:

<!-- Codes by vectordep.com -->
<script type="text/javascript">
// Popup window code
function newPopup(url) {
 popupWindow = window.open(
  url,'popUpWindow','height=700,width=800,left=10,top=10,resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=yes,menubar=no,location=no,directories=no,status=yes')
}
</script>
<a href="JavaScript:newPopup('http://www.vectordep.com/2012/04/download-phan-mem.html');">Open a popup window</a>
Ví Dụ:
Open a popup window
mẫu web bán hàngLiên hệ
Site map
giá cà phê - phong thuy - thành lập doanh nghiệp - càng xe nâng - mâm xe nâng - xem boi - du lịch nha trang - bánh xe nâng điện - đèn hào quang phật | đèn hào quang led | giao hàng thu tiền hộ | how to lose weight fast | in hóa đơn | dịch vụ kế toán